مراغب باشیم چوب تکبر و تعصبتونو نخوریم

اگه توی تصمیم گیری و انتخاب غرور بیجا به خرج دادیم و مَن، مَن کردیم؛ اگه همش گفتیم: "من میدونم دارم چکار می کنم."، "من ارزشم بیشتر از این حرفاست." "من..." حواسمون باشه که چوبشو بدجوری می خوریم. بالاخره باید به شکلی از این خواب غفلت بیدار بشیم. امیدوارم که این خواب شیرینی که خودمونو به دستش سپردیم به قیمت زندگیمون تموم نشه.               کاش یکم چشمامونو باز کنیم و واقع بین باشیم.

/ 0 نظر / 15 بازدید