از کسی که انتقاد می کنه بدم میاد چون ...

انتقاد می تونه باعث ناراحتی و کدورت بشه. حتی دشمنی ایجاد کنه و ارتباط ما را با طرف مقابل دچار مشکل بکنه ولی میشه اینطوری هم نگاه کرد که:
کسی که به ما انتقاد می کنه و به اصطلاح غُر می زنه، خواسته یا ناخواسته داره نقطه ضعف ما را بهمون میگه.

معمولاً هیچ کسی تا وقتی همه چیز درست و خوب باشه چیزی نمیگه. دریغ از یک تشکر خشک و خالی!!! ولی خدا نکنه یه ایراد کوچیک ببینند، دیگه واوِیـــــــــــلاست... .
درسته که در مورد تشکر و قدردانی و ارزش و تأثیری که روی طرف مقابل میذاره خیلی مطلب داریم ولی اگه همین انتقادات را هم به این دید ببینیم که
اگه ما براش مهم نبودیم هیچ وقت عیبمونو بهمون گوشزد نمی کرد؛ پس میخواد که ما بهتر از اینی که هستیم بشیم. حالا شاید درست بلد نباشه انتقاد بکنه و ممکنه انتقادش جنبه ی تحقیرآمیز هم داشته باشه ولی در این حالت هم می تونه باعث آگاهی ما و تلاشمون برای برطرف کردن ضعفی که داریم بشود.

این تفاوت دیدگاه است که می تواند در رشد مادی و معنوی ما مؤثر باشد.

/ 0 نظر / 35 بازدید