با سوء ظن فقط خودمونو ناراحت می کنیم

علاوه بر این که سوء ظن نوعی پیشداوریه، می تونه گناه هم باشه. "إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"

افکارمونو نسبت به طرف مقابل خراب می کنه و این افکار باعث تغییر در رفتارمون با طرف مقابل میشه. طرف مقابل هم از همه جا بی خبر وقتی این برخورد سرد ما را می بینه احساس بدی بهش دست میده و ممکنه از کوره در بره و بدرفتاری بکنه و نهایتاً رابطه ای صمیمانه، بی هیچ دلیلی، و فقط به صرف یک فکر اشتباه از بین میره و حتی منجر به دشمنی میشه.

چرا وقتی میشه خوب و مثبت نگاه کرد، بد و منفی نگاه کنیم؟! چرا بگیم: "آهان! این رفتارش یعنی این که می خواست منو سبک بکنه و آبرومو ببره! منم دارم براش!" چرا نگیم: "بابا حتماً من اشتباه متوجه شدم! قصدی نداشته!"

حتی اگه قصدی هم داشته بوده باشه، اگه شما خوب باهاش برخورد کنید، آخرش متوجه اشتباهش میشه و کم کم می فهمه که شما ارزشتون بیشتر از این حرفاست.

دیدید چقدر فرقشه؟! یکی باعث شادی ما و اطرافیان میشه و یکی باعث ...

/ 0 نظر / 16 بازدید