مشکل اینجاست که نتیجه گرا هستیم- رابطه ی ازدواج با اقتصاد

در درس تئوری های سازمان و سازمان دهی داریم که برای سنجش اثربخشی (انجام کار درست) معمولاً از روش مبتنی بر هدف استفاده می شود. (آیا به هدف رسیده ایم یا نه؟) و معمولاً اهدافی استفاده می کنیم که عملیاتی و قابلیت اندازه گیری داشته باشند. این نکته در انتخاب همسر هم این روزها به کار می رود و ملاکی برای دادن امتیاز مثبت به یک خانواده قرار می گیرد. این هدف معمولاً با مادیات و سطح ثروت طرف مقابل و خانواده اش اندازه گیری می شود.

روش دیگری در سنجش اثربخشی وجود دارد به نام روش مبتنی بر داده (تأمین منابع) است و مواقعی کاربرد دارد که نمی توانیم براساس هدف، اثربخشی را بسنجیم. در بسیاری از مواقع در خواستگاری ها هم به همین صورت است. یعنی به این نگاه نمی کنیم که طرف مقابل، جوان خوبی است، اخلاق دارد، علم دارد، نظم و برنامه ریزی دارد، تلاش و پشتکار دارد و می تواند به کمک این پتانسیل ها (داده ها) به نتیجه ی مطلوب برسد و آینده ی روشنی داشته باشد. چرا که نتیجه گرا هستیم. ما الآن فرد را در نظر میگیریم. همینجاست که اسلام می گوید اگر خواستگاری برای دختر شما آمد که از اخلاق و ایمان او راضی بودید به او دختر بدهید. همین است که باعث رشد می شود. چرا که اسلام آینده نگر است. و وقتی ما از این دستور سرپیچی می کنیم، افسردگی و ناامیدی در جامعه گسترش می یابد. (همان طور که اسلام گفته است که فساد جامعه را فرا می گیرد) مردم بیشتر به دنبال کارایی (انجام درست کار) می روند تا اثربخشی (انجام کار درست) و نتیجه گرا می شوند. (مهم نیست که چه کاری انجام می دهی. مهم این است که پول بدست آوری) این نه تنها تضاد با اسلام دارد، بلکه اثرات سوئی بر اقتصاد جامعه خواهد گذاشت.

البته این یک نکته ای برای فرهنگ سازی است و نیاز به گذشت زمان دارد با این حال آنچه خداوند هم ملاک قرار داده است همین است. پس فعلاً ما باید تمرکز بیشتری بکنیم بر کارهایی که علاوه بر نشان دادن نتیجه (اثربخشی)، کارا هم باشند تا به اقتصاد جامعه آسیبی وارد نکند.

/ 0 نظر / 20 بازدید