ازدواج کردن مثل امتحان پایان ترم میمونه

تا میرسیم به آخرین مراحل کار، جایی که دیگه کم کم موضوع جدی میشه و شرایط برای ازدواج داره فراهم میشه، یه ترس و تردیدی تمام وجودمونو میگیره تا جایی که فلج میشیم و نمی دونیم چکار باید بکنیم. یا حتی کلاً منصرف میشیم و جامیزنیم.

این دقیقاً مثل امتحان پایان ترم می مونه که به آخرای ترم که می رسیم ترس تمام وجودمونو میگیره. نمی دونیم سخته یا آسون؛ ولی این طبیعیه! با این وجود، خیلی ها از ترس این که درس را پاس نکنند کلاً حذف می کنند. خیلی ها هم با استرس و فشار روانی زیاد از امتحان برا خودشون یه غول می سازند ولی آخرش که امتحان را می دهند، می بینند که چقدر ساده بود و اگه درس را حذف می کردند چقدر پشیمون می شدند.
تازه بعد امتحان می فهمیم که چقدر بیخودی سخت گرفته بودیم و به خودمون و اطرافیان فشار روانی وارد کردیم! تازه می فهمیم که این چیزا خیلی هم ارزش نداشته که به خاطرش اینقدر به خودم فشار بیاریم. تازه می فهمیم که زندگی و سختی هاش چیز دیگه ای بوده و این اصلاً مهم نبوده. تازه میفهمیم که

زندگی هنوز جاریست.

/ 0 نظر / 22 بازدید