همه جا تواضع خوبه ولی نه توی خواستگاری

شاید بگید: "به من چه که همه ی امتیازات و خوبی های خودمو بیان کنم. اگه واقعاً منو دوست داشته باشند خودشون با تحقیق متوجه میشند که من چه خوبی هایی دارم." ولی نه!

اینجا دیگه فرق داره! اینجا باید تموم خوبی ها، امتیازات و نکته های مثبتی که دارید را خودتون برای طرف مقابل و خانوادش بیان کنید. نگید: "این یه نوع خود پسندیه!" نخیر! این بیان واقعیت ها و کمک کردن به طرف مقابل برای شناختن ساده تر شماست تا سریعتر و درست تر تصمیم بگیره.

برای این کار می تونید یه لیست کامل از تمام خوبی های خودتون بنویسید تا به خاطر استرس زمان خواستگاری فراموششون نکنید.

/ 1 نظر / 62 بازدید
n

ولی به اعتقادخیلی ها افراد درجلسه خواستگاری میتونند تصویر دیگه ای ازخودشون ارائه بدن وچه بسا طرف مقابل نپذیره وبراش سوءبرداشت بشه که طرف مقابل درحال دروغ گوییه ویاحتما این برداشت میشه که طرف ادم خودپسندیه بهتره که ادم تمام خصوصیاتش رو اعم از خوب یابد رو بگه واین باعث میشه که بیشتر طرف مقابل حرفامون رو باور کنه ودر ضمن مانمیتونیم دیگرا ن رو بااینکه فقط راخع به خودمون صحبت کنیم واداربه شناخت از خودمون کنیم وبخش مهم شناخت ازطریق رفتارو عمل هستش واین طوری باید خودمون رو به طرف مقابل ثابت گنیم