کی گفته بیکاری و مشکلات اقتصادی علت دیر ازدواج کردن جووناست؟!!!

ما خودمون نمیخواهیم. توقعات بالای ما برای شروع زندگی مشترک، قانع نبودن به داشته های فعلی، بی برنامگی و هدف نداشتن، همه، علت های اصلی ازدواج نکردن ما جووناست.

و اِلّا همه ی ما میدونیم که کار هست. کار بکن نیست. همه انتظار داریم از اول، مدیر و رئیس باشیم و به کمتر هم قانع نمیشیم. برای همینه که کار نیست. مطمئن باشید کار هم پیدا نمیشه.
باید بخواهیم.

همه ی ما می دونیم که توی اوضاع بد اقتصادی هم خیلی ها بودند که ثروتمندتر شدند.
باید دیدمان را عوض کنیم.

/ 0 نظر / 29 بازدید