هر کاری که بکنی، بازم کسی هست که ناراضی باشه

بازم کسی هست که غر بزنه و به کاری که کردی ایراد بگیره. مهم اینه که اول، خدا راضی باشه و بعد هم خودت! بقیه خیلی مهم نیستند. البته پدر و مادر و رضایتشون خیلی مهمه! ولی اگر غیر منطقی نظر می دهند، باید سعی کنیم به نوعی متقاعدشان کنیم و آنها را با خودمان همراه کنیم.

/ 0 نظر / 20 بازدید