همینه که هست! میخوای بخواه نمیخواهم هم باید بخوای:)

می تونید بخاطر خوبی های شرایط و افراد شاد باشید، یا این که به خاطر تمام عیب ها و ایراداتی که هست و ای کاش ای کاش کردن، بقیه ی زندگیتونم با ناراحتی و سختی و کفران نعمت هایی که دارید به سر ببرید.

درسته که شما الآن در شرایطی قرار گرفتید که خواست شما نبوده ولی انتخاب شاد بودن با جنبه های مثبت یا ناراحت بودن به خاطر جنبه های منفی این شرایط کاملاً با خواست و اراده ی شما محقق میشه و در انتخابش اختیار کامل دارید.

مطمئن باشید، زندگی هیچ کسی کامل نیست. همه مشکلات و ناراحتی های مخصوص به زندگی خودشان را دارند.

ندانستن ناراحتی ها و مشکلات مردم، دلیل بر وجود نداشتن مشکلات در زندگی آنها نیست.

می تونید به خاطر تمام نداشته هاتون ناراحت باشید، و نسبت به خوبی های داشته هاتون هم بی تفاوت باشید؛ در عین حال می تونید به خاطر تمام داشته هاتون شاد باشید و از تجربیات تلخی که الآن دارید باهاشون زندگی می کنید برای کمک کردن و راهنمایی کردن به دیگران استفاده کنید و ازشون درس بگیرید. این کار، هم مشکلات را براتون قابل تحمل تر می کنه و هم باعث میشه برای اطرافیان و مردم مفید باشید. دیگه بهتر از این چی میخواهید؟! مگه دیگه برای چی توی این دنیا اومدیم؟!

یکم دیدتونو وسیع تر کنید!

آنچه داریم را با آرزو کردن آنچه نداریم تباه نکنیم؛ یادمان باشد
که آنچه داریم روزی در میان آنچه آرزویش را داشتیم بود.

خوشحال باشید.. نه به این خاطر که همه چیز خوبه،
به این خاطر که شما می تونید خوبی را در همه چیز ببینید.

/ 0 نظر / 9 بازدید