توفیق یعنی این!

توفیق یعنی امکان استفاده از فرصت ها.
ولی گاهی با اشتباهات و خطاهایمان احتمال این امکان را از خودمان دور می کنیم و لیاقت استفاده ازش را از خودمان سلب می کنیم. بدتر از این اشتباهات این است که وقتی متوجه اشتباهمان شدیم با غرور و توجیه، کاری برای جبران اشتباهات و برگرداندن فرصت ها نکنیم و حتی بی خیال باشیم.

/ 3 نظر / 7 بازدید
انسان

کاملا درسته[دست][دست][گل][گل]

نادی

سلام آپم منتظر حضور مهربونت..

مجیدجان دلبندم صلب میکنیم نه,سلب میکنیم. عذرخواهی وتشکر