همه مشکل دارند! :(

اگه بجای تلاش برای حل مشکلات، بی خیالشون بشی یا فقط از دیگران انتظار حل کردنشونو داشته باشی.

شاید اصلاً این تقصیر طرف مقابل نباشه که این مشکل ایجاد شده، شاید مقصر واقعی خود تو بوده باشی یا اصلاً مشکل، غذایی بوده که خوردید یا مشکلی فیزیکی و جسمانی بوده باشه. باید دنبال علت مشکل و راه حلش بود نه این که غر زد و تقصیر را گردن دیگران انداخت.
این طوری نه تنها مشکل حل نمیشه بلکه بدتر هم میشه و روابط به سمت کدورت میره.

/ 0 نظر / 9 بازدید