گاهی وقتا هیچ کسی کمک نمی کنه

در بعضی از پست ها گفته شد که "اگر خودتون نتونستید کاری برای ازدواجتون بکنید، از یکی از افراد معتمد و باایمان کمک بگیرید تا وساطت کنه و با همراهیش موانع و مشکلات و مخالفت ها را کنار بزنید."

ولی گاهی وقتا هیچ کسی نیست که کمک کنه. حتی طرف مقابل هم سکوت می کنه. اینجاست که احساس می کنی خیلی تنهایی. هیچ کسی درکت نمی کنه. حتی کسی که به خاطرش این کارها را داری می کنی. اینجاست که ذره ذره آب میشی و کاری از دستت برنمیاد.

تازه اینجاست که بیشتر خدا را لمس می کنی. فکر می کنی فقط اون برات مونده. کسی که باید از اول بهش تکیه و توکل می کردی. اما الآن تازه به یادش افتادی؛ باز همینم خوبه. ولی بعد یه مدت ممکنه یه حسی بهت دست بده که

"نکنه خدا هم محلم نمیذاره و تنهام گذاشته؟!"

اینجاست که ممکنه ناامید بشی. اینجاست که بزرگترین و آخرین تیر ترکش شیطون از کمان رها شده. اینجاست که ناامیدی کم کم وجودتو میگیره و حتی ممکنه به جایی برسی که اشتباه هم بکنی. کاری که بعدش پشیمون بشی. ممکنه بزنی و پل های پشت سرتو خراب کنی ولی همون لحظه است که با دیدن یه نشونه احساس می کنی، انگار داشتی به نتیجه می رسیدی!
"عجب غلطی کردم! خدا داشت کمکم می کرد ولی من ..."
برای همینه که میگم

وقتی ناامید شدی، بدون که یک قدم تا موفقیت باقی نمونده.
مراقب باشیم دست از تلاش برنداریم!
ولی واقعاً بازم سخته!

/ 0 نظر / 36 بازدید