سوالات جلسه ی دوم:

1-      میزان هماهنگی اعتقادی و مذهبی شما با خانواده چقدر است؟ آیا نظرات شما با خانواده یکی است؟

2-      نظر شما در مورد موسیقی حرام و فیلم های مبتذل چیست؟

3-      نظرتان در مورد کسانی که مشروبات الکلی مصرف می کنند چیست؟

4-      وقتی عصبانی می شوید چه عکس العملی از خود نشان می دهید؟ آیا ممکن است کسی را کتک هم بزنید؟

5-      نظر شما در مورد همسرانی که بهم ناسزا می گویند و واژگان زشت بکار می برند چیست؟ چه راهکاری برای آن ها می توان پیشنهاد داد؟

6-      دروغ گویی در چه مواردی جایز و درست است؟

7-      چقدر به بهداشت اهمیت می دهید؟ (وسواس)/ در مورد یک موضوع یا مشکل چقدر فکر می کنید و چگونه حلش می کنید؟ (وسواس فکری)

8-      چقدر علاقه مندید در محافل و مجالس با دوستان دوران مجردی رابطه داشته باشید؟

9-      اگر با کسی دچار مشکل شوید در چه صورتی قهر می کنید و چقدر طول می کشد؟

10-   شخصیت های محبوب سیاسی شما چه کسانی هستند؟

11-   آیا به چیز خاصی حساسیت یا آلرژی دارید؟

5 سوال آقا از خانم:

1-      زن تا چه میزان و چگونه باید رضایت همسرش را جلب کند و تا چه میزان باید به خواسته های او توجه داشته باشد؟

2-      تعریف قناعت از نظر شما چیست؟ چقدر به آن عمل می کنید؟

3-      تجملات و تشریفات در زندگی چقدر باید باشد؟

4-      اگر همسرتان در اثنای زندگی شغلش را از دست بدهد یا ورشکسته شود چه خواهید کرد؟

5-      جایگاه مرد در زندگی کجاست؟ در این میان زن چه وظایف و مشارکتی باید در مسائل زندگی داشته باشد؟

5 سوال خانم از آقا:

1-      نظرتان در مورد سیگار و مصرف آن و مواد مخدر چیست؟ درباره ی معتادان چه احساسی دارید؟

2-      به نظر شما می توانیم با هم هزینه های زندگی مشترک را اداره کنیم؟

3-      برای حل مشکلات زندگی تا چه حد به مشاوره اعتقاد دارید؛ آیا آن را موثر می دانید؟

4-      اگر زن درآمدی داشته باشد، آیا باید آن را در زندگی مصرف کرد یا ...؟

5-      جایگاه زن در زندگی کجاست؟ چقدر باید با خانم ها در کارها مشورت کرد و چه کارهایی را به عهده ی آنها گذاشت؟

/ 0 نظر / 3 بازدید