صورت مسئله را پاک نکن! مشکل هنوز وجود داره؛ فقط ازش فرار کردی!

ممکنه مدتی بتونیم اطرافیان را متقاعد کنیم که باب میل ما رفتار کنند ولی این برای همیشه عملی نیست.

باید خودمان را با شرایط وفق دهیم نه شرایط و اطرافیان خودشان را با ما.
اگر باورمان غیر این باشد همیشه ناراحت هستیم و در عذاب و حتی اطرافیانمان هم از بودن در کنار ما اذیت می شوند.

ممکنه به خاطر این که اطرافیان مطابق میل ما رفتار نمی کنند ناراحت بشویم و حتی کلاً از آنها فاصله بگیریم که چرا به ما توجه نمی کنند. ولی این دید ماست!
درسته! میتونیم کاری کنی که اطرافیان از ما فاصله بگیرند ولی این فرار کردنه!

مهم اینه که بتونیم در مقابل سختی ها و مشکلات تمام قامت قد علم کنیم و دنبال راه حل باشیم
نه این که صورت مسئله را پاک کنی!

/ 0 نظر / 19 بازدید