نمی خواهیم قبول کنیم که...

وجود رابطه با جنس مخالف و ارتباطات احساسی و حتی جنسی بین افراد، فکر می کنیم فردی که ازدواج می کند باید حتماً و تماماً در اختیار خانواده و همسر و زندگیش باشد ولی این که او فردی نوجوان است را فراموش کرده ایم و در نتیجه، باعث می شویم که فرد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه و ازدواج را به تأخیر بیاندازد. حاضریم نیازمان را سرکوب کنیم و دچار مشکلاتی بشویم ولی پا روی اعتقادات و باورهای غلط خود نگذاریم. ما نمی توانیم عوامل سکسی و جنسی موجود در اطرافمان را از بین ببریم، ولی میتوانیم افکار و باورهای خود را عوض کنیم و کاری کنیم که تأثیرگذاری این عوامل انحرافی کمتر شود.

بیایید یکم طرز تفکر و رفتارمونو اسلامی تر کنیم.

/ 0 نظر / 11 بازدید