من اونقدر از زخم هایی که خوردم پُرم، که دیگه هیچ عشقی را باور ندارم

همین که میگید "من دیگه نمی تونم هیچ عشقی را باور کنم." یعنی این که میدونید افرادی هستند که واقعاً عاشق شما هستند. مشکل اینجاست که نمی خواهید باورش کنید. چون می ترسید. می ترسید که محکوم بشید به تجربه ی گذشته ی تلخی که داشتید و به همین خاطر از روبرو شدن با خوبی های واقعی فرار می کنید.

ولی یکم هم باید برگردیم و ببینیم چه اشتباهی در گذشته کردیم که منجر به تجربیات تلخ در زندگی ما شده است.
با پیدا کردن علت مشکل می توانیم زندگی شادی را در آینده تجربه کنیم:)
مطمئن باشید:)

/ 0 نظر / 24 بازدید