این روزا برای تنها شدن کافیه صادق باشی

ولی مطمئن باش که این تنهایی ارزششو داره. چون یه روزی کسی که لیاقت این صداقتتو داشته باشه را پیدا می کنی.

سخت ترین کاری که باید بکنی اینه که نذاری کاسه ی صبرت لبریز بشه. و این چقدر سخته!

/ 1 نظر / 26 بازدید
عاشق خدا

من از بس که صادق بودم این حرف ام که از روی صدقات به دیگرا میگم تبدیل به تهمت و توهین میشه باخودم عهد بستم که دیگه باکسی حرفنزنم اگه هم میخوام چیزی بگم باید تهمت و توهین بعدش روهم تحمل کنم چون کسی ه رف های منو میشنوه بد برداشت میکنه و خودشو جای من نمیزاره منو درک نمیکنه و مدام فکر میکنه که من باید مثل اون باشم به خدا دیگه کاسه ی صبرم لبریز شده. بیشتر وقت ها ازخدا میخوام یامنو از این دنیا ببره یا کاری کنه که من خیلیزود باکسی که دوسش دارم ازدواج کنم. واقعا سخته بااشخاصی زندگی کنی که حرفت رو نفهمن و درکت نکننن. واقعا سخته...............