دوست جون جونی

به نظرتون همسر آدم دوستش نیست؟!

“اخلّاء" جمع خلیل است و خلیل یعنی دوست خالص یا به قول خودمان دوست جون جونی، رفیق شش دانگ و...ا
آیه ای از قرآن درباره دوست صمیمی است که همیشه برایم تکان دهنده بوده وعجیب.

مضون این آیه این است که دوستان صمیمی در قیامت برای همدیگر دشمن می شوند. یعنی قیامت که باطن این دنیاست و حقایق آشکار میشود برخی دوستان صمیمی برای هم دشمن جانی می شوند و این مطلب معنایش این است که حقیقت دوستی آنها باعث دوری آنها از خدا شده و در حقیقت و باطن عالم از ابتدا هم دشمن همدیگر بوده اند و همدیگر را از کمال حقیقی دور کرده اند.
البته این آیه استثنایی هم دارد و متقین را استثنا کرده یعنی افراد با تقوا که دوستی آنها بر اساس تقوا باشد در قیامت هم دوست باقی می مانند.
الاخلاّء بعضهم لبعض عدو الاّ المتقین/ زخرف67

وقتی با آدم نامناسبی دوستی می کنیم حتی اگر درگناه با او همراه نشویم باز هم روحمان از او تأثیر می پذیرد. آدم بخواهد یا نخواهند روح او متأثّر میشود.
به قول آیت الله فیاضی اگر سنگ زمخت را هم کنار یک تکه یخ بگذاریم سنگ سخت اثر می پذیرد؛ پس چگونه میشود که روح انسان با آن همه لطافت از بودن در کنار دیگران اثر نپذیرد.

می‏رود از سینه ‏ها در سینه ‏ها         از ره پنهان صلاح و کینه ‏ها
مواظب دلهایمان باشیم که درکنار دوستهای غیر خدایی یخ نزند.
ببینیم چه کسی را برای یک عمر دوستی می خواهیم انتخاب کنیم.

برگرفته از وبلاگ "پاتوق بچه شیعه ها".

/ 0 نظر / 27 بازدید