همیشه این جمله را در پس ذهنتون داشته باشید. "من خودم نمیخوام."

همیشه راحت تره که تقصیر را گردن دیگران بندازیم ولی علت تمام آنچه در زندگی باهاش مواجه هستیم را در خودمون، افکار، باورها و رفتارمون میتونیم پیدا کنیم.

تو سختی ها، ناراحتی ها، مشکلات و ... یادمون باشه که "من خودم نمی خوام"  خودم نمی خوام مشکلاتم حل بشه. خودم نمی خوام دنبال راه حلش باشم. خودم نمی خوام خوش باشم و خوش بگذرونم. خودم نمی خوام ... جای خالی را پر کنید.

شاید انتخاب محیط اولیه ای که در آن به دنیا آمده ایم با خودمان نبوده باشد ولی اختیار ادامه دادن زندگیمان در آن محیط کاملاً با خودمان است.

بجای ناراحتی کردن و غر زدن یکم دنبال راه حل باشیم!

/ 0 نظر / 21 بازدید