در حال زندگی کن تا آینده را بسازی

در حال زندگی نمی کنیم و همین باعث میشه به خاطر ناراحتی و نگرانی از وضعیت موجود، آینده ی خودمان را هم تباه می کنیم.

چه بسا مواردی که افسوس گذشته را خورده ایم و پیش خودمان گفته ایم: "ای کاش اینقدر به خودم و شرایطم سخت نمی گرفتم و از آن چیزی که داشتم لذت می بردم."

این خودش نوعی شکر نعمته و مقدمه را برای جذب نعمت های جدید فراهم می کنه. ولی با ناراحتی و خراب کردن شادی هایی که الآن -با همین شرایط موجود- می توانیم از آنها بهره ببریم هیچ چیزی نصیبمان نمی شود جز افسوس و ناراحتی های آینده.

/ 0 نظر / 45 بازدید