مغرور نیستم ولی اینطور به نظر میاد

گاهی وقتا طرف مقابل ویژگی شخصیتی خاصی را نداره ولی رفتارهای خاصی ازش می بینیم و برداشت می کنیم که: "دیدی چطوری جواب منو نداد! حتماً خیلی مغروره و فکر می کنه خیلی آدم مهمیه! زندگی کردن با آدم مغرور هیچ فایده ای نداره!" یا "خیلی جدی، خشک و بی احساس و با دیسیپلین برخورد می کنه. با همچین آدمی نمیشه راحت زندگی کرد. من محبت می خوام!" ولی این برداشت ماست. اصلاً طرف مقابل روحشم خبر نداره! شاید خیلی خیلی احساساتی باشه ولی در شرایط خاصی این طور به نظر میاد که خیلی بی احساسه.

خیلی وقتا تعریف ها را اشتباه میگیرم. شاید مصمم بودن در یک تصمیم را با تعصب و تکبر!
چقدر خوبه که بگیم:
خدایا خودت شاهدی که من با تمام وجود تلاشمو کردم راه درست را برم و خودمو اون طوری که هستم نشون بدم.
حالا اگه نتونستم یا متوجه نشدم و دارم اشتباه می کنم خودت کمکم کن متوجه بشم.

/ 1 نظر / 62 بازدید

به ازدواج آسان زنگ زدم میگه تادوسال جهیزیه نداریم این چه ازدواج آسانی جهیزیه ندارن