خودشناسی

مطالب را برای خود با شرح و توضیح جواب بدهید و در جلسه ی خواستگاری از طرف مقابل هم بخواهید که این کار را با دقت و صداقت انجام دهد تا بتوانید واقع بینانه تر تصمیم بگیرید

مطالبی که در ادامه مطالعه می کنید برگرفته از مجموعه کتاب "بهتر از آینه و شمعدان" هست.
فکر می کنم اگر سوالات را با دقت، تحلیل و تفکر پاسخ بدهید واقعاً مفید و تأثیرگذار باشند. البته مسلماً کافی نیستند ولی در حد خودش می تواند شناخت بهتری نسبت به خودتان و انتظارهایی که از همسرتان دارید را بدست آورید.
خیلی از افراد اصلاً در همین حد هم اقدام نمی کنند.
بقیه را به خدا بسپارید.
مطمئن باشید که ما نمی توانیم به راحتی و با مطالعه ی چند کتاب به خودشناسی برسیم ولی بهترین وسیله برای شناخت تفکر و تأمل در خود و افکار، اعمال و احساساتمان است. البته اگر این افکار، رفتار و احساسات را روی کاغذ بنویسید و در موردش تأمل داشته باشید و در جهت اصلاح و ارتقاء خود بکوشید می توانید از خود یک فرد ایده آل بسازید.
انتظار نداشته باشید که قبل از ازدواج، خودتان را کامل بشناسید؛ انسان با ازدواج کامل می شود پس مراقب شیطان باشید که به بهانه ی شناخت و تکامل خود، قبل از ازدواج مانع این نشود که ازدواج و موقعیت های خوب را نادیده بگیرید. فقط باید تا جایی که می توانیم تلاش خودمان را بکنیم و نتیجه را به خدا واگذار کنیم. در این مورد هم استفاده از بخش "دعا و طلب خیر از خداوند" خیلی کمک کننده است.
مطمئناً همه ی ما مشکلات و کمبودهایی داریم و انسان کامل وجود ندارد. آن چیزی که می تواند در انتخاب درست و زندگی راحت به ما کمک کند، این است که: تلاش کنیم که خودمان را در تمام مراحل زندگی ارتقاء بدهیم و نقاط ضعف خودمان را اصلاح کنیم. خیلی مهم است که تأکید و تعصب روی رفتار خودمان نداشته باشیم. اگر کسی تأکید و تعصب روی افکار و اعمال خود داشته باشد هرگز اصلاح نخواهد شد.

"کسی که خواب هست را می توان بیدار کرد؛ ولی کسی که خودش را به خواب می زند، هرگز"

در این مورد می توانید برای شناخت و تشخیص این که طرف مقابل شما این خصوصیت را دارد یا نه از بخش "تحقیق و سوالات خواستگاری" استفاده کنید.

آن چیزی که در نهایت مهم است، طلب خیر کردن از خداوند و دعا و نماز است.
امیدوارم موفق باشید

چگونه خود و همسرم را بشناسم...؟

مهمترین مرحله در یک ازدواج موفق، شناخت فردی است، به این دلیل که تافردی خودش رانشناسد و شناخت دقیقی ازخودش نداشته باشد، نمی تواند بفهمد که چه کسی، باچه خصوصیات وشرایطی باعث خوشبختی وتکامل آن خواهد شد. در زندگی امروزی به دلیل دغدغه های فراوانی که داریم بسیاری از اوقات فراموش می کنند (که هستیم) وچه خصوصیات سلیقه ای و روحی داریم؛ به همین دلیل شناخت دقیقی از خود نداریم و نمی دانیم که چه انتظاراتی باید از طرف مقابل داشته باشیم.

با پاسخ دادن به این سوالات می توانید شناخت بهتری نسبت به خودتان پیداکنید .

 بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

اطلاعات فردی:
نام ونام خانوادگی:
نام مستعار:
سال تولد
محل تولد:
دین:
مذهب:
وضیعت نظام وظیفه (آقایان) :      

اطلاعات جسمی:

قد :         وزن :          گروه خونی :     
رنگ پوست :         رنگ مو :          رنگ چشم: 
آیا تاکنون به بیماریهای مهمی مبتلا شده اید؟     بله □            خیر □
درصورت مثبت بودن پاسخ نوع و سابقه بیماری را بنویسید:.............
آیا درتولد یا پس ازآن دچار نقص عضو شده اید ؟   بله□         خیر □
نام و نوع نقص عضو

نوع تحصیلات:

دانشگاهی / حوزوی
نام دانشگاه / حوزه
سال ورود به دانشگاه / حوزه
مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :
سالی که فارغ التحصیل می شوید:

 

اطلاعات خانوادگی
شهرمحل سکونت خانواده:
شهرمحل سکونت قبلی خانواده:
شهری که اصالتا به آن منصویبد :
علاقه مندید درآینده درچه شهری ساکن شوید؟
ازوالدین خود برای کمک به ازدواج خود چه انتظاری دارید؟

وضعیت مالی و رفاهی خانواده شما چگونه است (نسبت به معمو ل خانواده ها)
عالی□     خوب□     متوسط □    ضعیف□
خانه پدری شما ملکی است یا استیجاری ؟ چند اتاق دارید؟
درآمدخانواده شما به طورمیانگین چقدراست؟
ازنظرعرف جامعه ، اعتقادات مذهبی خانواده شما درچه حدی است ؟
  □  رعایت حدود شرعی درهمه ابعاد انجام واجبات وترک محرمات
 □   رعایت حدود شرعی درهمه ابعاد انجام واجبات وترک محرمات ونیز توجه به مستحبات چون نمازاول وقت وجماعات وجمعه
   □ رعایت اکثرمسائل شرعی وانجام اهم واجبات وترک گناهان کبیره
   □  انجام واجباتی چون نماز و روزه وکم توجهی چون بعضی مواردحجاب و...
   □ نماز میخوانند لیکن پایبندی های خاصی ندارند
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعدادکل افرادخانواده (درجه اول) شما چند نفرا ست ؟

خانواده

سن

شغل قبلی

میزان تحصیلات

میزان درآمدماهانه به ریال

پدر

 

 

 

 

مادر

 

 

 

 

برادراول

 

 

 

 

برادردوم

 

 

 

 

خواهراول

 

 

 

 

خواهردوم

 

 

 

 

. . . . . . . .

 

 

 

 

وضعیت مالی میزان درآمد

آیاقبل ازدوران دانشجویی خود شغلی داشته اید ؟        بله□          خیر□
درصورت مثبت بودن پاسخ نام شغل رابنویسید.  . . . . . . . .
آیاقبل ازدانشجوبودن سرمایه ای پس انداز کرده اید ؟      بله □        خیر□
در دوران دانشجویی چطور ؟    بله  □          خیر□ 
غیرازتحصیل به شغل دیگری هم اشتغال دارید؟        بله  □        خیر□
اگربلی چه شغلی؟ . . . . .
میزان درآمد فعلی شماچقدراست؟
حدس می زنید تا2سال دیگر چقدر درآمد داشته باشید؟
درچه حرفه هایی غیراز شغل فعلی خود مهارت دارید ؟

 وضیعت مسکن
(آقا) آیا درمورد مسکن تابه حال اقدامی نموده اید؟
مسکن مستقل دارم  □                قادر به داشتن مسکن هستم □
تابه حال فکری نکرده ام □             درمنزل پدری طبقه ای برای زندگی دارم □ 
باپدرومادرم به صورت مشترک دریک منزل زندگی خواهم کرد□
درحال حاضر بعید است تاچند سال دیگرصاحب مسکن شوم□
درحال ساخت منزل هستم ولی چندمدتی لازم است باخانواده ام زندگی کنم□

به نظرشما تهیه حداقل امکاناتی که زوجهای جوان بتوانند باآنها زندگی کوچکی راشروع کنند چقدرهزینه می خواهد؟
به نظرشما برای شروع زندگی مسکن باچه متراژی می تواند کافی باشد؟

صفات بارز شخصیتی
کدامیک ازصفات زیر در شما بارزتر و قوی تر است؟ 
(به ترتیب اهمیت 10 صفت راشماره گذاری کنید)

عاطفی□         خونسرد □        صبور □      آرام  □      کم حرف □      مدیر□        پرتحرک□       حساس□         اهل معاشرت□       خوش برخورد□          منطقی □        عصبانی □       بانشاط  □     پرصحبت □        مردم دار □        مغرور□        غمگین □          افتاده□      کم تحمل □      گوشه گیر □       قاطع □       کنایه گو  □       تحت فرمان□      سازنده□         کم حوصله□       خودنما □     رویایی□    بذله گو □      باگذشت□       حسود  □         بدبین □      صرفه جو □         خوش بین □     خسیس □         ولخرج □

 اگر دریک روز تعطیل کاملا بیکار باشید چه کاری راانتخاب می کنید ؟
استراحت□               مطالعه□              ماهواره □              سینما □                بادوستان خودبودن□            مسافرت□                             رفتن به کوه ودشت وجنگل□            ورزش□            باخانواده بودن □            تلویزیون□
بازدیدآشنایان □      تنهابودن  □        دیدن ویدئو □           باهمسر بودن □     وغیره  . . . . . .

تعریف شما ازیک انسان مومن چیست  وچقدر خود رامومن می دانید؟
. . . . . . . .

دیگران شما راچقدر باایمان می دانند؟
 . . . . . . . . . .
نشانه های اجتماعی بودن چیست ؟
 . . . . . . . . . .
آیا اجتماعی بودن رایک صفت پسندیده می دانید یا خیر؟ چرا؟
 . . . . . . . . .
خودتان تاچه میزان اجتماعی هستید؟
زیاد□           متوسط □           کم □   
معمولا در روز چند ساعت فکر می کنید؟ 
 . . .. . . .

بیشتر به چه مسائلی می اندیشید؟
............
ازلحاظ روحی وشخصیتی آیا میان آن چیزی که هستید وآنچه که دوست دارید باشید ،فاصله ای احساس می کنید ؟                          بله □        خیر□
اگر بلی فاصله تاچه حدودی است ؟
. . . . . ....................................................
این فاصله درچه زمینه ای است؟
 . . . . . . . ..............................................
ویژگی های اخلاقی تربیتی
چه ویژگی های اخلاقی درشما بارزتر است؟
......................................................................
. . . . ...........................................................
به نظرخودتان شما چگونه آدمی هستید؟
........................................................................
دوستان وآشنایان بیشتر شما را باچه خصوصیاتی می شناسند؟
.......................................................................
ازمعاشرت با چه کسانی رضایت بیشتری دارید؟
................................................................
به دیدو بازدید خویشاوندان چقدر اهمیت می دهید؟
زیاد □          معمولی □            کم□    
ازمعاشرت باچه کسانی آزرده می شوید؟
.........................................................................
اگر ازعمل یا سخن فردی شدیدا دلخور شوید ، چه عکس العملی خواهید داشت؟
.........................................................
اگر ازشما عذرخواهی کنند چه می کنید؟
.............................................
ناراحتی هایتان راچگونه منعکس می کنید؟
.........................................................
درچه مسائلی سخت گیرهستید؟
................................................
به قول و قرارچقدر پایبند هستید؟
خیلی زیاد□             زیاد □           متوسط□            کم □   

باورها و اعتقادات
آیاتاکنون تلاشی جحت شناخت صحیح مسائل مذهبی انجام داده اید؟
بلی□            خیر□
درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید؟
..................................................
نظرتان درمورد حجاب چیست؟
.....................................................

به نظر شما چه حجابی برای زنان ومردان به تفکیک مطلوب است؟
........................................
خودتان ازچه نوع حجابی برخوردارید؟
..................................................
نظرخود راعلامت بزنید
1 - مذهب به عنوان یک میراث اجدادی باید به خوبی حفظ شود؟
کاملا موافقم□          تاحدی موافقم □          ممتنع□           مخالف□
2 - مذهب پرکننده خلاء های روحی است؟
کاملا موافقم□           تاحدی موافقم□          ممتنع □          مخالف□

3-  اعمال مذهبی جنبه عادتی دارد؟
 کاملا موافقم□          تاحدی موافقم □         ممتنع□          مخالف□

4- مذهب عالی ترین وسیله برای تکامل فردی واجتماعی است؟
کاملا موافقم□          تاحدی موافقم□           ممتنع□          مخالف□

5-  مذهب جنبه های تشریفاتی زیادی دارد؟
کاملا موافقم □         تاحدی موافقم□           ممتنع□           مخالف□

6- به خاطر احترام به دیگران رعایت دستورات مذهبی لازم است؟
 کاملا موافقم □           تاحدی موافقم □          ممتنع□           مخالف□

7 مذهب وارزشهای مذهبی نباید انسانها را محدود کنند؟
 کاملا موافقم□           تاحدی موافقم□           ممتنع□           مخالف□

8-  رعایت شئونات مذهبی تاحدی که به کارها و مسئولیتها وخواسته ها لطمه نزندلازم است؟
کاملا موافقم□          تاحدی موافقم□             ممتنع □          مخالف□  

9 - مذهب عالیترین عامل تعیین کننده راه وروش زندگیست؟
کاملا موافقم  □          تاحدی موافقم □           ممتنع □         مخالف□ 

معمولا درماه چند بار به قرآن مراجعه می کنید وچقدر وقت صرف آن می کنید؟
..........................................
آیا درجلسات مذهبی و هیأتهای عذاداری شرکت می کنید؟
...............................................
آیاعضوهیأت خاصی بوده یا می باشید (نام ببرید)؟
..............................................
آیانماز می خوانید ؟
بله همیشه□                     اگر مشکلی پیش نیایدو وقت کنم نماز می خوانم□
اصلانماز نمی خوانم□                      اگرحاجتی داشته باشم نماز می خوانم□

اگر همیشه ، آیا معتقدید انسان باید نمازش را حتما اول وقت بخواند آیا شما اول وقت می خوانید؟
بله همیشه □              اکثراو قات□                 گاهی اوقات□               خیر اصلا□

آیا نماز خود را به جماعت می خوانید؟

آیا به روزه گرفتن مقید هستید؟
خیلی زیاد□                حتی الامکان روزه می گیرم □
بسته به شرایط گاهی می گیرم گاهی نمی توانم بگیرم□

آیا امر به معروف و نهی ازمنکر انجام می دهید ؟       بله  □              خیر□

آیا خمس می دهید؟           بله□                  خیر□

آیا به مستحبا ت عمل می کنید؟         بله □              خیر□

پنج عمل مستحب که معمولا بدان ها مقید هستید ، به ترتیب نام ببرید
  .........................................
باکدام ادعیه مفاتیح انس دارید ؟ نام ببرید
1-                                                        2-                                                   3-

آیا درمسائل شرعی ازمرجع خاصی تقلید می کنید ؟

اگر بلی مرجع تقلید شما کیست؟
.........................................
نظرتان درباره مسئله (جدایی دین ازسیاست ) چیست؟
..............................................
.
چقدر به مسائل سیاسی زیر اهمیت می دهید؟
نمازجمعه:
همیشه شرکت میکنم□                     گاهی شرکت می کنم□                      تابه حال شرکت نکرده ام□

راهپیمایی:
همیشه شرکت میکنم□                     گاهی شرکت می کنم□                      تابه حال شرکت نکرده ام□

انتخابات:
همیشه شرکت میکنم□                     گاهی شرکت می کنم□                      تابه حال شرکت نکرده ام□


نظزتان را درمورد ولایت فقیه وشخص مقام معظم رهبری بنویسید؟
..............................................................

هرکدام ازمسائل زیرکه به نظرتان صحیح است راعلامت بزنید.؟

1-                   انسان برای حفظ ارزشها و هنجارهای اجتماعی و منابع جمعی ازمنابع خود می گذرد؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

2-                  انسان نمی تواند(نباید) به دیگران اعتماد کند؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

3-                  دیگران نسبت به من اعتماد دارند؟

کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

4-      درآقایان فریبکاری شایع تر است؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

5-      درخانمها فریبکاری شایع تر است؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

6-       ازخطا واشتباه دیگران به راحتی گذشت می کنم؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

7-      احساس می کنم درتحمل غمهای زندگی تنها هستم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

8-      در تصمیم گیری احساس ناتوانی می کنم.

کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

9-      حوصله و صبر زیادی ندارم و دوست دارم کارهازود تمام شود؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

10-  اکثرمواقع احساس کسالت وخستگی و بیهودگی می کنم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

11-  زندگی به دلیل تکراری بودن رنج آوراست؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

12-  گفتگو وشوخی با دوستان رازیاد دوست دارم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

13-  وقایع ناگوارخیلی دیر ازذهنم خارج می شود؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

14-  اصلا دوست ندارم مسئولیت بپذیرم آزادبودن رابیشتر می پسندم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

15-  احساس می کنم توانایی کارهایی راکه انجام میدهم به خوبی دارا هستم؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

16-  خیلی ازمواقع احساس دلشوره و نگرانی می کنم؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

17-  پذیرفتن کارهای سبک رابه مسئولیت های سنگین ترجیح می دهم؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

18-  ازاعتماد به نفس خوبی برخوردارم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

عادات و رسوم
به چه کارهایی عادت دارید؟
.................................
آیاسیگارمی کشید؟    بله □              خیر□   

درصورتی که بله آیا این اراده رادارید که ترک کنید؟
........................................
به طور متوسط چند ساعت درشبانه روز می خوابید؟

تعریف شما ازتجمل چیست؟

چند مورد ازتجمل هایی که در

/ 0 نظر / 11 بازدید