خودت نمی دونی چی می خواهی. تقصیر را گردن دیگران نیانداز!

دختر و پسری که نمی دانند چه کسی را برای زندگی می خواهند. اگر واقعاً می دانستیم خیلی قاطعانه و محکم مقابل تمام مشکلات می ایستادیم و حلشان می کردیم. یا مثلاً:
چند هفته ی پیش کاری در یکی از خیابان های تهران داشتم که اتوبوس ویژه ای برای آن مسیر بود. رفتم داخل اتوبوس نشستم تا راننده بیاید و حرکت کنیم به سمت مقصد ولی راننده دیر کرد و من تصمیم گرفتم هر طوری شده با تاکسی بروم ولی بازم دو دل بودم که منتظر بمانم تا راننده اتوبوس بیاید و برویم یا با تاکسی بروم. رفتم از یکی از راننده ها پرسیدم تاکسی برای هفت تیر کجا ایستگاه داره. رانندهه گفت: "اون طرف میدون. ولی اتوبوساش راحت تر و ارزون تره." گفتم باید زود برسم. به نظر شما زود حرکت می کنه؟! طرف به شوخی گفت: "نه بابا! یک ساعت دیگه میره! چند دقیقه دیگه حرکت می کنه دیگه!" با این که می دونستم با تاکسی می تونم سریع تر بروم ولی چون تصمیم قطعی نگرفته بودم، بهش نگفتم "نه! من می خوام با تاکسی برم." خلاصه دوباره برگشتم توی اتوبوس. یکم منتظر شدم. یه دفه به خودم اومدم. گفتم مگه من تصمیم نگرفته بودم با تاکسی برم. چرا دوباره اومدم توی اتوبوس؟!!! یه لحظه جرقه تو ذهنم خورد که این بخاطر عدم قطعیت خودم بود. اگه واقعاً قاطعانه تصمیم گرفته بودم و پاش وایمیستادم دیگه برنمی گشتم توی اتوبوس."

زندگی هم همین طوره. این مشکل اجتماع و شرایط نیست که ما موفق نمی شویم به آنچه می خواهیم برسیم. این مشکل خانواده و آشنایان نیست که ما نمی توانیم با همسر دلخواهمان ازدواج کنیم؛ این مشکل از ما و عدم قطعیت و مصمم بودن ما در رسیدن به هدف است.

اگر واقعاً کسی بخواهد به هدفش برسد، مطمئناً هر کاری می کند که به نتیجه برسد و این تنها قطعیت و یک اراده ی مصمم می خواد که برای همه ی ما می تواند ایجاد شود.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید