ببین! ما به هم احتیاج داریم؛ چرا انکارش کنیم؟!

خیلی از دخترها و پسرها همش در مورد این که: "همه ی مشکلات مال دخترهاست و پسرها چقدر راحت هستند!" یا "دختر که مجبور نیست کار بکنه! حتی برای شیردادن به بچه هم می تونه از همسرش پول درخواست کنه!" یا "دخترها که همش خوششونه! نه سربازی باید برن، نه مجبورند کار بکنند! کافیه یه شوهر پولدار گیرشون بیاد دیگه همه چیز حله!" یا "دخترها همش توقع مادی دارند و احساسات پسرها را درک نمی کنند!" و چیزایی مثل این. حالا یا دخترها علیه پسرها میگن یا پسرها علیه دخترها!

ولی واقعیت اینه که در حالت طبیعی هردوی دختر و پسر برای تأمین نیازهاشون به همدیگه نیاز دارند.
نیاز به ابراز و دریافت محبت. نیاز به شنیدن و شنیده شدن. نیاز به درک احساسات، عواطف و افکار. نیاز جسمی و روحی. نیاز مادی. نیاز به تربیت فرزند.
البتها میتونیم بگیم: "نه! این طور نیست! من به هیچ کسی نیاز ندارم. خودم میتونم راحت همه کاری بکنم و خوش باشم. چرا یکی دیگه را هم بیارم کنار خودم که با نق زدن ها و ایرادگرفتن هاش اعصابمو خرد کنه!"

یکم روش فکر کنید. تا دنیا بوده همین بوده و خواهد ماند.
شاید تکنولوژی یا تغییرات فرهنگی مدل تأمین کردن این نیازها را عوض کرده باشه ولی در اصل وجود داشتن نیاز تغییر ایجاد نشده. فقط علت این همه پشیمونی در ازدواج ها و ارتباطات دختر و پسر و موارد حاشیه ای آن به خاطر اینه که واقعیت های وجودی خودمون، واقعیت نیاز داشتن دختر و پسر به همدیگه و تمام موارد مرتبط بهش را به اسم فمینیسم و هزارجور بهانه ی دیگه میخواهیم انکار کنیم.

اگه یکم چشمامونو باز کنیم!
متوجه میشیم که خیلی از این سختی ها و ایراداتی که میگریم زاییده ی افکار خودمونه.
فقط به این خاطر که این احساس نیاز را ابراز نکنیم.
شاید می ترسیم با بیان کردنش به ضعف خودمون اقرار کرده باشیم!
شاید می ترسیم طرف مقابل از این احساس نیاز ما سوء استفاده بکنه!

/ 0 نظر / 45 بازدید