کسانی هستند که نمی خواهند ما شاد باشیم

مشکل این نیست که احساس می کنیم افرادی وجود دارند که نمی خواهند ما شاد باشیم مشکل این است که چنین گمانی داریم!

مردم گرفتارتر از آن اند که فرصتی برای ناراحت کردن ما داشته باشند.

این افکار اشتباه ماست که باعث می شود چنین احساس ناخوشایندی را تجربه کنیم.

/ 0 نظر / 18 بازدید