ازدواج آسان

اشتراک تجربیات و راهی به سمت ازدواجی آسان و موفق بر اساس سیره ی نبوی

تعریف عشق
نویسنده : سید مجید حجازی - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۱٩٠/۱٢/٧
 

به راستی عشق چیست و چه تعریفی دارد؟  ابعاد عشق چیست و خصوصیات فرد عاشق کدام است؟


به نظر اشتنبرگ عشق یک مثلث است و بهترین عشق به مانند یک مثلث متساوی الضلاع است.

عشق سه عنصر دارد:

میل یا هوس

صمیمت

تعهد

میل: به انگیزه هایی اشاره دارد که ما را به عشق رهنمون می کند. انگیزه هایی مانند جذابیت جسمانی و مسایل جنسی. اما از طرفی دیگر به نیاز هایی از قبیل عزت نفس، نزدیک بودن و خود شکوفایی هم اشاره دارد.

صمیمت: به رفتارهایی اطلاق می شود که نزدیکی عاطفی را افزایش می دهد. نزدیک بودن عاطفی شامل حمایت و درک متقابل، ارتباط گرفتن و سهیم کردن خود، فعالیت ها و دارایی هایمان با دیگری است. تعابیر مکمل در مورد صمیمیت عبارتند از: خوشحالی ناشی از حضور همدیگر و لذت بردن از اینکه برای دیگری کاری انجام داده شود.

تعهد: عبارت است از میزان توانایی و انتظار فرد از باقی ماندن در یک رابطه. تعهد در واقع به دو موضوع تشخیص و عزم بر می گردد. به عبارتی در بر گیرنده دو فعالیت یا بخش اساسی است:

بخش اول عبارت است از رسیدن به این تشخیص و افتراق که آیا آنچه هست را عشق بنامیم؟

و بخش دوم بعد تشخیص عشق، این است که آیا برای حفظ آن به سوی آینده ای قابل پیش بینی تلاش بکنیم یا نه؟

در روانشناسی سه مولفه دانش( شناخت و آگاهی) نگرش( میل و هیجان) مهارت( رفتار وعمل) اساس وبنیان پدیده های روانی اجتماعی شناخته شده است و عشق نیز به عنوان یک پدیده روانی از این قاعده مستثنی نیست، بنابر این می توان گفت میل مولفه های هیجانی عشق است و صمیمیت مولفه رفتاری و تعهد مولفه شناختی آن است.

هشت نوع عشق یا شیوه دوست داشتن از نظر اشتنبرگ

 

میل

صمیمیت

تعهد

فقدان عشق

ضعیف

ضعیف

ضعیف

همدلی یا دوستی

ضعیف

قوی

ضعیف

شیفتگی یا شور عشق

قوی

ضعیف

ضعیف

عشق خالی

ضعیف

ضعیف

قوی

عشق رمانتیک

قوی

قوی

ضعیف

عشق یاری یا عشق عاطفی

ضعیف

قوی

قوی

عشق ساده لوحانه

قوی

ضعیف

قوی

عشق آرمانی

قوی

قوی

قوی