ازدواج آسان

اشتراک تجربیات و راهی به سمت ازدواجی آسان و موفق بر اساس سیره ی نبوی

خودشناسی

به قسمت خودشناسی در صفحه ی اصلی مراجعه کنید.

 

شناخت خصوصیات خود و همسرم آینده ام

به سایت زیر مراجعه کنید و مطالب را برای خود با شرح و توضیح جواب بدهید و در جلسه ی خواستگاری از طرف مقابل هم بخواهید که این کار را با دقت و صداقت انجام دهد تا بتوانید واقع بینانه تر تصمیم بگیرید

http://moshaver1.persianblog.ir/post/49